Perheterapiassa käsitellään perhe-elämää hankaloittavia tai vaikeuttavia asioita. Perheterapeuttimme PlusTerveys Tunteessa auttavat etsimään uusia tapoja kommunikointiin, suhteisiin tai toimintatapoihin. Tavoitteena on koko perheen hyvinvointi. Perheterapiassa voi olla mukana yksi tai useampi perheenjäsen. Perheterapiassa asetutaan rauhassa keskustelemaan ja kuuntelemaan kaikkien ajatuksia. Perheterapeutit ovat ammattilaisia huomioimaan perheen lasten ikätason.

Perheterapian tavoitteena on koko perheen hyvinvointi.

Yleisiä syitä hakeutua perheterapiaan ovat esimerkiksi halu keskustella vanhemmuuden kysymyksistä pikkulapsiperheaikana tai lasten kasvaessa nuoriksi. Elämän kriisit kuten ero, lapsettomuus tai perheenjäsenen sairastuminen ovat myös usein perheterapian teemoja.

Aikuisena me ymmärrämme ydinperheen merkityksen, sen missä olosuhteissa kasvoimme ja mitä voimavaroja ja haasteita kannamme mukanamme. Saamme eväät elämään lapsuudesta. Perheterapiaan voi hakeutua myös esimerkiksi aikuisten sisarusten kesken miettimään, mitä yhteisiä kokemuksia kukin kantaa mukanaan ja hakemaan toisilta näkökulmia yhteiseen kokemushistoriaan.  

Voit varata ajan matalalla kynnyksellä perheterapiaan ja vahvistaa perheen hyvinvointia. Voit hakea apua yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa. Voit tulla perheterapiaan itse maksaen tai hakea Kelan kuntoutustukea.

Joskus ongelmia pystytään ratkomaan jo muutamalla käyntikerralla, joskus asioiden selkiytyminen kestää pidempään. Tavallinen tapaamisrytmi on noin joka toinen viikko. Usein alussa tapaamistiheys voi olla tiiviimpää ja myöhemmin muuttua harvemmaksi. Voitte aina sopia yhdessä terapeuttinne kanssa sopivalta tuntuvasta terapiajaksosta ja käyntien määrästä. 

Perheterapia auttaa sinua ja perhettäsi ymmärtämään toistenne lisäksi paremmin myös omia ajatuksiasi, tunteitasi sekä käytösmalleja. Parhaimmillaan perheterapia johtaa yhteiselle matkalle tutustumaan sekä itseen että perheenjäseniin uudella tavalla. 

Voit varata ajan PlusTerveys Tunteen vastaanotolle perheterapiaan soittamalla numeroon 0417313077 tai verkkoajanvarauksestamme.