IPC (interpersonaalinen ohjanta) on nopeasti yleistyvä menetelmä, jonka avulla ehkäistään ja hoidetaan masennuksen oireita. Menetelmä pohjautuu interpersonaaliseen terapiaan (IPT). Interpersonaalisen lähestymistavan keskiössä ovat ihmissuhteet, mm. läheisten ihmissuhteiden vahvistaminen ja ihmissuhdehaasteiden helpottaminen.

IPC-ohjantaan perehtynyt psykologimme Viivi Mondolin kertoo, että menetelmän avulla keskitytään erilaisiin fokusalueisiin. Niitä voivat olla esimerkiksi:

  • Riidat ihmissuhteissa
  • Kaverisuhteet
  • Läheisen menetys
  • Elämässä koetut isot muutokset
  • Yksinäisyys
  • Sosiaalinen arkuus
     

IPC-menetelmä nuorille ja aikuisille

IPT-terapia ja IPC-ohjaus ovat käytössä sekä aikuisten että nuorten mielialaoireisiin ja masennuksen hoidon apuna. Nuorten arjessa voi olla erilaisia hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Esimerkiksi masennuksen taustalla voi olla kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, eristäytyminen tai vaikeus tulla toimeen kaverin tai muun läheisen kanssa. Lisäksi nuoren elämässä voi tapahtua mielialaa mullistavia muutoksia, kuten vanhempien ero, koti- tai koulupaikan muutos tai läheisen menettäminen.

Aikuisella vastaavia tilanteita voivat yksinäisyyden ja menetysten lisäksi olla esimerkiksi parisuhteen ongelmat tai päättyminen, epävarmuus työstä tai työpaikan menettäminen ja omaan tai läheisen sairastumiseen liittyvät tekijät. Niin nuoren kuin aikuisen voi olla hankala sopeutua uuteen elämänmuutokseen, jolloin keskusteluapu voi olla tarpeen.

IPC- ohjaus on käytännönläheistä ja käynnillä pyritään kysymysten kautta siihen, että asiakas oppii sanoittamaan omia tunteitaan ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteitaan. Yhdessä asiantuntijan kanssa voidaan esimerkiksi käydä läpi aiempaa todellista riitatilannetta, ja miettiä miten olisi toivonut vastapuolen reagoivan, ja mitä itse olisi voinut tehdä tilanteessa toisin. Tapaamisten yhteydessä annetaan tehtäviä, joita voi toteuttaa omassa arjessaan ja näin harjoitella ihmissuhteissa toimimista positiivisella tavalla.

Ihmisten voi toisinaan olla haastavaa tunnistaa tai sanoittaa omia tunteitaan sekä sitä, mihin kokemuksiin tunteet liittyvät.

Usein tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kykyä tunnistaa omia tunteitaan ja myös tuoda niitä esille. Mondolin kertoo, että ihmisten voi toisinaan olla haastavaa tunnistaa tai sanoittaa omia tunteitaan sekä sitä, mihin kokemuksiin tunteet liittyvät. Interpersonaalisessa työskentelyssä pyritään tutkimaan näiden tunteiden ja kokemusten välisiä yhteyksiä, sekä pyritään lisäämään vuorovaikutusta läheisten kanssa.

"Esimerkiksi nuorella voi olla pahaa oloa, jota ei halua tai pysty jakamaan vanhemmilleen, jotka usein kuitenkin voisivat tukea nuorta. IPC:ssä sekä nuoren että vanhempien kanssa voidaan työstää tällaisia asioita, kuten sitä, että nuoren olisi helpompi kertoa vanhemmilleen mieltään painavista asioista tai vaikka ahdistuksesta.” Mondolin sanoo. IPT-terapian ja IPC-ohjauksen myötä pyritään siihen, että läheiset ihmissuhteet vahvistuvat ja niihin liittyvät haasteet helpottuvat.
 

Epäiletkö masennusta?

Jos koet, että menetelmästä voisi olla apua omaan tilanteeseesi, voit olla yhteydessä meihin PlusTerveys Tunteen terapiapisteellä. Meillä IPT-terapian ja IPC-ohjauksen vastaanottoa pitää psykologi Viivi Mondolin. Esimerkiksi IPC-jakso on lyhyt ja koostuu 3-6 tapaamisesta. Käynnille ei tarvitse erillistä lähetettä.

Keskusteluapua mieltä painaviin kysymyksiin saat myös mielenterveyden tukipalveluistamme, esimerkiksi sairaanhoitaja Heli Riipisen vastaanotolta. Helin kanssa voit myös ensin jutella omista tarpeistasi ja sitä kautta ohjautua tarvittaessa eteenpäin sopivalle terapiakäynnille.

Katso täältä yhteystietomme ja varaa aika verkossa tai soittamalla.