Tandkontroll på PlusTerveys

Om du besöker mottagningen för första gången, ber vi dig först fylla i en blankett med förhandsuppgifter, där ditt allmänna hälsotillstånd samt eventuella medicineringar och läkemedelsöverkänslighet kartläggs. Vi frågar också alltid våra nuvarande kunder om det skett förändringar i hälsotillståndet.

Vid tandkontrollen undersöker tandläkaren tändernas skick och allmänna funktion samt tandköttets och slemhinnornas tillstånd. Utifrån denna undersökning av munnen och tänderna kan tandläkaren bedöma eventuella problem och sjukdomar.

Vid behov tas också röntgenbilder i samband med tandkontrollen. I synnerhet om det förflutit lång tid sedan senaste besök tar man ofta en panoramabild av hela käken. Med hjälp av röntgenbilderna kan man upptäcka hål under gamla fyllningar, symptomfria tandrotsinflammationer och problem i käkbenet. Röntgenbilderna debiteras separat.

Vid tandkontrollen undersöks också förekomsten av tandsten. Oftast bokas en annan tid till tandhygienisten för borttagning av tandsten. Om det bara finns lite tandsten, kan den tas bort i samband med tandkontrollen. Borttagning av tandsten debiteras separat och priset fastställs enligt den använda tiden.

Efter tandkontrollen kan tandläkaren också remittera patienten till en Periosafe-undersökning hos tandhygienisten. Periosafe är ett snabbt salivtest, där man kan upptäcka en symptomfri inflammation i munnen som obehandlad kan leda till sjukdom i tandens bindväv, parodontit.

Vårdplanen ingår i en välgjord tandkontroll

Vid tandkontrollen reserveras också tid för diskussion med tandläkaren. Du kan ställa egna frågor till tandläkaren och framföra önskemål och behov.

Tandläkaren informerar dig om behovet av fortsatt vård och ger en kostnadskalkyl. Vårdplanen görs i samarbete mellan tandläkaren och kunden. Vid planeringen beaktar man vilka åtgärder som är brådskande och vilka som kan vänta till senare. Ibland behövs ett besök till för att gå igenom vårdplanen.

Intervallet för tandkontroll planeras individuellt

Det rekommenderade intervallet för tandkontroll är 1–3 år beroende på situationen i din mun. Kontrollintervallet är individuellt, vissa behöver besöka tandläkaren varje år medan andra klarar sig med glesare kontroller. Ju färre problem som finns i munnen, desto längre kan kontrollintervallet vara.

Din egen tandläkare känner bäst till situationen i din mun och ni kan tillsammans avtala om ett intervall som passar dig. Som kund hos PlusTerveys får du en kallelse till följande kontroll i enlighet med det avtalade intervallet.

Regelbundna tandkontroller tär inte på ekonomin

Det lönar sig att låta kontrollera tänderna regelbundet, också om det inte verkar finnas några problem i munnen. Hål, tandköttsinflammationer och förändringar i munnens slemhinna kan till en början vara helt symptomfria. Vid en tandkontroll upptäcks dessa problem i ett tidigt stadium. Om man kan påbörja den nödvändiga behandlingen tidigt, blir behandlingen snabbare, smärtfriare och förmånligare än om problemet eskalerar och symptomen förvärras.

Oftast räcker noggrann egenvård och regelbundna tandkontroller samt borttagning av tandsten till för att hålla övriga munproblem på avstånd och inga stora tandvårdskostnader uppstår. 

Om det ändå finns ett större behov av munvård, kan kostnaderna fördelas över en längre tid med hjälp av tandvårdsfinansiering.

Om det har gått lång tid sedan senaste besök rekommenderar vi att du bokar tid nu!