Välmående och motiverade anställda är en förutsättning för företagets framgång. Munhälsan är en del av människans totala hälsotillstånd och därför är det en fördel att inkludera tandvård i företagshälsovårdstjänsterna. 

Företagstandvård är en skattefri personalförmån som uppskattas av de anställda och en avdragbar kostnad för företaget. Förutsättningen för företagstandvårdens skatteförmån är att vården hör till den grundläggande tandvården och kostnaderna är skäliga (högst omkring 2 000 euro / person / år) och omfattar hela personalen likvärdigt.

Fråga mer om företagstandvård och be om en offert >>

Regelbunden tandvård sänker kostnaderna

Den vanligaste sjukdomarna i munnen, hål i tänderna och tandköttsinflammation är infektionssjukdomar orsakade av bakterier. Obehandlade tandinfektioner kan leda till allvarliga problem i det allmänna hälsotillståndet också för unga och i övrigt friska personer.

Regelbunden tandvård lönar sig, eftersom nyttan syns både i lägre kostnader och ett mindre vårdbehov. Efter det tredje regelbundna vårdåret ökar inte det reella behovet av tandvård och de reella kostnaderna, i allmänhet sjunker de till och med lägre än begynnelseårets nivå.

En schemalagd tandkontroll, upprätthållande av vårdresultaten och eventuella besök som kräver akut vård tar ungefär en timme per år.

Avtal om foretagstandvård enligt behov

Avtalet för företagstandvård på PlusTerveys skräddarsys enligt företagets behov utifrån vårdens omfattning, vårdarrangemangen och ett eventuellt kostnadstak. Avtalet kan gälla endast vissa PlusTerveys-kliniker, regionalt eller på alla våra kliniker på riksnivå. Trots klinikbegränsningen är PlusTerveys specialtandläkartjänster tillgängliga för företaget om man avtalar om detta.

Remiss- och betalningssätten avtalas enligt behov, t.ex. samfaktura en gång i månaden.

Exempel på företagstandvårdsavtalens omfattning och behandlingarnas pris

Avtalen kan begränsas antingen genom en årlig prisgräns eller genom vilka vårdåtgärder som ingår i avtalet, eller båda dessa faktorer tillsammans.

Upprätthållande vård CA 200€ / år

 • Kontroll av mun och tänder (50–150 € / undersökning)
 • Röntgen enligt behov (20–100 € / röntgen)
 • Förebyggande vård (rengöring, fluorbehandling, m.m.)
 • Preliminär vårdplan
 • Liten lagning (50–200 € / fyllning)

Grundläggande vård av tandsjukdomar 400 - 1 000 € / år

 • Lagning direkt i tanden (t.ex. kompositfyllning) 50–100 € / fyllning
 • Lagning, fyllning tillverkad utanför munnen (t.ex. keramiska kronor) 200–500 € / lagning
 • Keramisk krona som fästs i den egna tanden 800–1 000 €
 • Borttagning av tandsten 30–250 € / gång
 • Rotfyllning 120–400 € / gång
 • Borttagning av visdomstand 75–500 €

Omfattande vård av tandsjukdomar max 2 000 € / år

 • Behandling av tand- och bindvävssjukdomar
 • Bettfysiologisk vård
 • Tandkirurgisk vård
 • Protetisk tandvård (inkl. implantat), 1 700–2 200 € / implantat. 

Priserna baserar sig på tandvård för en frisk vuxen och den gällande referensprislistan, från vilken avdrag för FPA-ersättningen har gjorts. Protetisk tandvård berättigar inte till FPA-ersättning.