Borttagning av tandsten är viktig för munhälsan

Tandstenen skapar ett underlag för bakterietillväxt, vilket leder till tandköttsinflammation och risk för sjukdom i tandens bindväv, dvs. parodontit. Tandstenen avlägsnas antingen med manuella instrument eller med en ultraljusapparat. Oftast använder man båda metoderna. Med de manuella instrumenten skrapas tandstenen bort från tandens yta. Vid ultraljudsrengöring skapar apparaten en vibration som i kombination med en vattenstråle lösgör tandstenen. Oftast är det tandhygienisten eller tandläkaren som tar bort tandsten. Om borttagningen är förknippad med behandling av parodontit, utförs vården eventuellt av en tandläkare specialiserad på parodontologi.

En noggrann rengöring av tänderna förebygger tandsten

Uppkomsten av tandsten är individuell och tänderna bör skötas hemma enligt den egna munnens behov. I samband med borttagningen ger tandläkaren eller tandhygienisten råd om rätt borstningsteknik och hjälper till att välja lämplig metod för att rengöra tandmellanrummen. Genom att följa tandläkarens och tandhygienistens råd förebygger du effektivt uppkomsten av tandsten och behovet av nya behandlingar. Efter behandlingen ger tandläkaren råd om hur ofta du behöver låta ta bort tandstenen.