Varje person och situation är olika, så hos nya patienter är det viktigt att noggrant bedöma vårdbehovet och sträva efter att planera en vård som passar personens individuella behov. Under utredningsbesöken diskuteras patientens nuvarande situation, frågor som bekymrar, önskemål och hur vården framskrider. Psykiatern eller psykoterapeuten framför sin egen åsikt om det eventuella vårdbehovet och planerar eventuella fortsatta åtgärder tillsammans med patienten.