Inom ungdomspsykiatrin fokuserar man på den ungas omgivning och närmaste krets, såsom undersökning och intervju av familjen och skolan. Skolan är ofta en nära samarbetspartner i den psykiatriska behandlingen av den unga, eftersom det är där man i allmänhet upptäcker problemen först. Även barnskyddet kan delta vid behov. Behandlingen av unga är mer individanpassad jämfört med barn och föräldrarnas roll i behandlingen är ofta mindre.

Behandlingen består av en kombination av olika behandlingsformer, som används från fall till fall enligt den ungas och familjens behov. Olika behandlingsformer kan fungera på olika sätt beroende på person, varför behandlingen planeras individuellt efter en inledande kartläggning. Olika behandlingsformer är bland annat psykoterapi, gruppverksamhet och läkemedelsbehandling. Inom psykoterapi för unga används ofta alternativa metoder för ett förtroligt samtal, såsom funktionell terapi eller musikterapi. Även gruppterapi kan användas, men hos unga betonas behovet av individuell terapi. Läkemedelsbehandling används efter bedömning som stöd för behandlingen. Beslut om detta fattas om de andra behandlingarna inte ger förväntade resultat. Läkemedelsbehandling används ansvarsfullt genom att diskutera behovet av behandling och behandlingens effekt följs upp aktivt.