Vid stödträffarna söker man tillsammans nya förmågor och resurser i vardagen, föräldraskapet eller till exempel en svår livssituation. Även familjernas släktingar, vänner eller arbetare kan boka tid för en stödträff, då man kan fundera på metoder för att stödja familjens resurser och därigenom också partens välbefinnande i familjen. Stödträffarna är konfidentiella och sker i serier om 1–5 träffar. Man kommer alltid tillsammans överens om målet med och platsen för stödträffarna.

Professionella tjänster från en legitimerad socialarbetare:

Individuella träffar, par- och familjeträffar, stödåtgärder inom öppenvården, föräldravägledning och stöd av ungas livshantering.

Behovet av att träffa en socialarbetare kan uppstå hos individer, familjer och gemenskaper i olika förändrings- och krissituationer: skilsmässor och separationer, sjukdom, olyckor, dödsfall, erfarenhet av övergrepps och våld, missbruksproblem och psykiska problem, barnskyddssituationer och omvandlings- och utvecklingsproblem i arbetsgemenskap.

I tjänsten ingår en övergripande utredning av klientens situation, handledning, assistans, juridiska tjänster, konsultation samt socialt stöd och familjeträffar. Som metod för sitt sociala arbete använder Niina Ristolainen metoder för socialt arbete som stöd för klientens aktörskap, delaktighet och rehabilitering.

Du får mer information om Niinas mottagning och kan boka tid på numret 044 784 6801 eller per e-post på adressen [email protected].