Psykoanalys inriktar sig på den omedvetna delen av människans psyke, det vill säga det undermedvetna. I människans psyke finns många omedvetna tankar och förträngda känslor som påverkar beteendet, tankarna och sinnesstämningen. Med psykoanalys strävar man efter att ta itu med den omedvetna delen och ta fram den mer. Detta ger människan större möjlighet att reda ut personliga konflikter och problem. Att lära känna sin omedvetna sida ger ökad självkännedom och utvecklar förmågan att kunna möta problem i vardagslivet.

Psykoanalys är ofta långvarig, men behandlingens verkliga längd är alltid individuellt. Behandlingen är mycket intensiv och besöken sker ofta flera gånger i veckan under flera år. Psykoanalysen grundar sig på patientens egen aktivitet och analytikerns uppgift är att lyssna och framföra synpunkter om hen upplever att de hjälper patienten. Den psykoanalytiska teorin har även gett upphov till psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi

Läs också om dessa tjänster