Relationsterapi

I parterapin analyserar man hur paret interagerar och problem i anslutning till det. Terapin skapar nya synvinklar med vilka paret bättre kan förstå problemen i relationen och utveckla dem. Man kan gå i parterapi ensam eller med sin partner. En kris i relationen kan bero på individens personliga psykiska hälsa, och om man sköter den kan man lindra problemen även i relationen. En kris i relationen kan även orsaka psykiska störningar såsom ångest, som kan behandlas samtidigt.

I parterapin bearbetas gamla besvikelser hos båda parterna i tidigare och den nuvarande relationen samt de tankar och önskemål som uppkommer och som kan bidra till relationen. Vi bär alla på olika historier och gamla bekymmer kan vara en onödig börda i relationen. Ofta skapar även bristen på sund kommunikation i relationen behov av terapi. Man får inte igång någon diskussion hemma eller så slutar den alltid med gräl. Då kan man inte hantera problemet utan utomstående hjälp.

I relationsterapin strävar man efter att hjälpa paret som hamnat i kris så att båda kan skapa en gemensam förståelse för problemens tillstånd och bakgrunderna till dem. En verklig förändring kräver att paret är motiverat och att båda parterna förbinder sig till att ta hand om problemen i relationen.