Längden på psykoterapin varierar från fall till fall, enligt patientens behov. Vid det första psykoterapibesöket diskuteras patientens situation och psykoterapeuten bedömer behovet av terapin. Utifrån bedömningen planerar terapeuten en för situationen lämplig behandling, varefter man kommer överens om fortsatta åtgärder.

Läs också om dessa tjänster