Behovet av familjeterapi kan uppstå av många olika orsaker

Om det uppstår problem i familjen och familjemedlemmarnas samspel blir lidande, kan hela familjens välbefinnande påverkas. Ofta uppstår problemen på grund av en psykisk störning hos en familjemedlem. I sådana situationer är det ofta särskilt nödvändigt med stöd från en expert och familjeterapin kan vara en del av mer omfattande behandling av en familjemedlem.

Förändringar i livssituationen kan göra att familjer söker sig till terapi. Sådan förändringar är bland annat barns födelse, svårigheter i uppfostran, åldrande och föräldrarnas relation. Även större kriser, såsom en familjemedlems död, är vanliga orsaker till att man söker sig till familjeterapi.

Familjeterapi hjälper familjen att själv lösa problemet

Syftet med familjeterapi är att hjälpa familjen lösa situationen genom att hitta nya och bättre handlingssätt samt utveckla kommunikationen mellan familjemedlemmarna. I terapin observerar terapeuten samspelet mellan familjemedlemmarna och intervjuar dem för att hitta eventuella orsaker till problemen. Terapeutens frågor hjälper familjen att uppfatta problemet och utveckla eventuella lösningar på det. Terapeuten är alltid på allas sida, anklagar ingen och strävar efter att hjälpa alla som deltar i terapin efter bästa förmåga.

Man kan komma på familjeterapi ensam, på tu man hand eller med hela familjen. Terapins längd och besöksfrekvensen varierar från fall till fall och terapeuten planerar terapin när hen har bildat sig en uppfattning av familjens behov.