Psykiatrin bedömer från fall till fall behovet av läkemedelsbehandlingen med beaktande av patientens symtom och hur allvarlig situationen är. Det finns många olika antidepressiva läkemedel och i läkemedelsbehandlingen beaktas bland annat läkemedlets lämplighet för patienten och hens symtom, läkemedelsdosen och behandlingens längd. Läkemedelsbehandling erbjuds ansvarsfullt genom att diskutera behovet av behandling och aktivt följa upp dess effekt.