Den psykiska arbetsförmågan är en viktig del av människans funktionsförmåga. För en person som lider av ett allvarligt psykiskt problem, såsom depression, kan det vara mycket svårt eller omöjligt att hitta motivationen och orken att arbeta på normalt sätt.

I bedömningen av arbetsförmågan bedöms tillståndet och allvarligheten i de symtom som eventuellt påverkar personens psykiska hälsa. I bedömningen av arbetsförmågan ger psykiatern en beskrivning av patientens psykiska arbetsförmåga och vid behov en rekommendation på eventuella fortsatta åtgärder.