Arbetshandledningen grundar sig på tillförlitlighet och interaktion. Arbetshandledaren strävar efter att ge brukaren verktyg med vars hjälp hen själv kan komma till insikt om frågor i anslutning till arbetet, som man kanske inte har varit medveten om tidigare. Syftet är att klargöra och stärka brukarens arbetsidentitet samt öka arbetsglädjen. Detta ger samtidigt ett ökat resultat på arbetet och arbetets kvalitet förbättras.

Vem som helst kan ha nytta av arbetshandledning, både arbetstagare och chefer. Handledning ordnas för privatpersoner och grupper, man kan med andra ord komma ensam eller tillsammans med avdelningen eller ledningsgruppen. Arbetshandledningen är ofta långvarig, men den planeras alltid med hänsyn till brukarens individuella behov och de mål som hen fastställt.

Arbetshandledning är ett utmärkt sätt att främja arbetstagarnas välbefinnande, arbetsgemenskapens funktion och arbetets meningsfullhet. Allt detta ökar arbetets effektivitet och resultat samt organisationens övergripande välbefinnande. Hela organisationen gynnas när arbetstagarna mår bra.