Vastaava psykiatrimme Leena Jaakkola jää eläkkeelle hallinnollisista tehtävistä ja etsimme tehtävään jatkajaa. Leena jatkaa edelleen ansiokasta työtään PlusTerveys Psykiatriakeskuksen vastaanotolla. 

PlusTerveys Lääkärit Oy:n vastaava psykiatri toimii lain määräämässä tehtävässä vastaten siitä, että mielenterveyden palveluja annettaessa toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Vastaavan psykiatrin tehtävä on vastuullinen, mielenkiintoinen ja arvokas. Siinä saat mahdollisuuden vaikuttaa suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Toimenkuvaan kuuluu:

 • Vastata kliinisen laadun seurannasta sekä yhtiön puitteissa järjestettävästä kliinisestä koulutuksesta. 
 • Seurata ja jalkauttaa konsernin omavalvontasuunnitelmaa toimipisteellä. 
 • Vastata konsernin kliinisen toiminnan ohjeistuksen ja viranomaisohjeistuksen toteuttamisesta vastuulla olevilla toimipisteillä.
 • Vastata potilasvahinkojen käsittelystä ja yhteyksistä Potilasvakuutuskeskukseen ja Potilasvahinkolautakuntaan.
 • Hoitaa vastineet potilaille kliinisiin hoitoihin liittyvissä reklamaatioissa.
 • Vastata AVI:n ja Kuluttajariitalautakunnan muistutuksiin ja selvityspyyntöihin. 
 • Hoitaa yhteydenpitoa erilaisiin sidosryhmiin yhteistyössä Liiketoimintajohtajan kanssa.
 • Toimia potilastietojärjestelmän säädösten määräämänä arkistonhoitajana. Tehtävään kuuluu järjestelmän käytön seuranta. 

Odotamme tehtävään valittavalta: 

 • Psykiatrian erikoislääkärin koulutusta ja vahvaa kokemusta kliinisestä työstä.
 • Laajaa ymmärrystä mielenterveyspalveluiden toiminnasta.
 • Kykyä ja halua monipuoliseen yhteistyöhön eri ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa.
 • Kiinnostusta laadun kehittämiseen ja mittaamiseen.
 • Rohkeutta tarttua monimuotoiseen tehtävään.
 • Kokemus aikaisemmasta hallinnollisesta työstä katsotaan eduksi.
 • Noin 2 päivän työpanosta hallinnollisissa tehtävissä sekä kliinistä vastaanottotyötä 3 päivää viikossa.
 • Työ vaatii satunnaista matkustamista.

 

Tarjoamme monipuolisen työympäristön suomalaisessa työntekijöiden omistamassa yrityksessä sekä kokeneen, osaavan ja kannustavan kollegajoukon. Lisäksi saat meiltä kattavat henkilöstöedut.

Olisitko oikea valinta tehtävään? Lähetä CV ja hakemusteksti palkkatoiveineen sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Laita viestin otsikoksi ”Vastaava psykiatri”.

Hakuaika loppuu 30.06.2022 mutta käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, joten kannattaa olla pian yhteydessä.

 

Lisätietoja: Liiketoiminta- ja HR-johtaja Carola Valkama:
044-4368132  

[email protected]

Tarjouksia ja ajankohtaista