Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja suurin yksittäinen psyykkisen työ- ja toimintakyvyn menettämisen syy. Se voi aiheuttaa suurta kärsimystä ja huomattavaa toimintakyvyn heikkenemistä usealla elämänalueella. 

Joillekin masennus voi olla ohimenevä mielialan alavireinen jakso ja kestää muutamasta päivästä jopa kuukausiinkin. Tällöin masennus koetaan tunnetilana tai mielialana, jonka hoitamiseen ei välttämättä tarvita apua. Toiset voivat kärsiä masennuksesta mielenterveyden häiriönä, johon liittyy toivottomuuden kokemista. Masennus tuottaa aina inhimillistä kärsimystä sekä masentuneelle itselleen että hänen läheisilleen.  

Masennukset oireet ovat sekä henkisiä että fyysisiä. Masennuksen keskeisiä mielialaan liittyviä oireita ovat mm. pitkäkestoinen mielialan lasku, kiinnostuksen ja mielihyvän kokemisen menettäminen, itseluottamuksen väheneminen, itsesyytökset, päätöksenteon vaikeudet sekä keskittymis- ja aloitekyvyn heikkeneminen. Näitä oireita voi kuitenkin esiintyä kenellä tahansa osana normaalia mielialan vaihtelua. Masennukseen liittyy lisäksi usein itsetuhoisia ajatuksia. Fyysisiä oireita masennuksessa ovat muun muassa uupumukseen liittyvä alhainen energiataso, jähmettyneisyys, univaikeudet sekä ruokahaluongelmat ja painon muutokset. Masennussairaus voidaan todeta, jos oireet ovat yhtäjaksoisesti kestäneet yli 2 viikon ajan.

Masennus on yleinen sairaus, mutta vain vähemmistö hakee siihen apua.  

Masennuksen erottaa esimerkiksi surusta siinä, että masennukseen harvoin löytyy yhtä selkeää syytä. Masennuksen taustat voivat olla moninaisia ja liittyä ihmisen lapsuuteen tai muihin eri elämänvaiheisiin, perimään tai johonkin erittäin vaikeaksi koettuun, traumaattiseen tapahtumaan tai elämäntilanteeseen. Masennusta voi esiintyä myös muiden sairausten yhteydessä ja lääkkeiden tai päihteiden käytön vaikutuksesta. 

Masennukseen on olemassa tehokkaita hoitoja, joista ehkä yleisimmät ovat psykoterapia ja lääkehoito. Tärkeää on hakeutua lääkärin vastaanotolle tarkempiin tutkimuksiin. Hoitomuodon valinta määräytyy yksilöllisesti masennuksen vaikeuden ja potilaan elämäntilanteen mukaan.