Ahdistus on tunnetila, jonka voi tuntea sekä mielessä että ruumiissa. Ahdistukseen liittyviä henkisiä tuntemuksia ovat muun muassa:

  • huolestuneisuus
  • hermostuneisuus
  • epävarmuus
  • tuskaisuus
  • pelokkuus
  • paniikki

Ruumiillisia oireita ovat esimerkiksi vapina, sydämentykytys, hikoilu ja huimaus. Usein ahdistukseen liittyy myös unihäiriöitä.  

Ajoittainen ahdistuneisuus kuuluu jokaisen ihmisen elämään ja on elimistön sopeutumisreaktio, joka menee ohi. Ahdistuksen helpottamisessa auttaa, jos siihen kykenee löytämään syyn. Ahdistus toimii usein peitetunteena jollekin mieleen pyrkivälle tunteelle, kuten suru, viha, kateus tai mustasukkaisuus. Kyse on tunteesta, jota henkilö ei jostain syystä sillä hetkellä voi tuntea vaan työntää aktiivisesti pois tajunnastaan. Seurauksena on painostava ja puristava ahdistus. 

Ahdistus muuttuu patologiseksi, jos se kestää kohtuuttoman pitkään, on jatkuvaa ja suurta eikä siihen löydy selkeää ulkoista syytä. Tällöin voidaan jo puhua ahdistuneisuushäiriöstä. Pitkittynyt ahdistuneisuus haittaa elämää huomattavasti ja silloin on hyvä harkita avun hakemista.