Työuupumus on sana, joka on paljon esillä. Työhön liittyvän kuormituksen jatkuessa voi kehittyä työuupumus, johon liittyy uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja usein myös heikentynyt ammatillinen itsetunto. Itsestään on vaikea saada tehoja irti ja elämä tuntuu raskaalta. Moni tunnistaa työn uupumuksen lähteeksi.

On tärkeä huomata, että elämä ei ole irrallaan työelämästä. Työssä jaksamiseen vaikuttaa koko elämän kulku. Elämä on nykyään vaativaa sekä työssä että yksityiselämässä. Työuupumuksen ehkäisyssä on tärkeä ymmärtää elämän olevan osan työtä ja työn olevan osa elämää. Uupumusta työssä voi aiheuttaa myös epäsuhta työn ja elämänkulun välillä. Elämänkulun haasteet muuttuvat iän myötä. Työelämän sopeuttaminen elämänkulun tapahtumiin vaatii usein työntekijän omaa aktiivisuutta ja hyvää johtamista esimieheltä.

Nuorilla saattaa olla ensin huoli omasta taloudesta ja epävarmuutta työelämässä. Sitten tulevat perheenperustaminen ja ruuhkavuodet ja keski-iässä työelämän lisänä on omista vanhemmista huolehtiminen. Työelämä ei välttämättä ota huomioon näitä elämänkulun haasteita.

Keskustelu psykiatrin kanssa voi selkeyttää omaa elämäntilannetta ja auttaa näkemään selkeämmin elämäntilanteen haasteet. Voit varata ajan psykiatreillemme verkkoajanvarauksesta.

Ajankohtaista