Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja suurin yksittäinen psyykkisen työ- ja toimintakyvyn menettämisen syy. Se voi aiheuttaa suurta kärsimystä ja huomattavaa toimintakyvyn heikkenemistä usealla elämänalueella. 

Masentunut olo voi ilmetä osana tavallista mielialan vaihtelua, jolloin se menee itsestään ohi. Ohimenevä masennus voi  kestää muutamasta päivästä jopa kuukausiinkin. Usein tällaisessa tilanteessa masennukselle löytyy joku syy, joku elämäntapahtuma, joka tekee reaktion ymmärrettäväksi. Tällöin masennus koetaan ymmärrettävänä tunnetilana tai mielialana, jonka hoitamiseen ei välttämättä tarvita apua.

Toisinaan masennus vaikeutuu mielenterveyden häiriöksi, johon on hyvä saada apua, mitä pikemmin sen parempi. Alakulo on syvä tai on jo toivottomuuden kokemus. Ilo sekä mielihyvä aiemmin hyviksi koetuista asioista ovat kadonneet, tekee mieli vetäytyä sosiaalisista suhteista ja tavalliset asiat tuntuvat raskailta. Masennus tuottaa aina inhimillistä kärsimystä sekä masentuneelle itselleen että hänen läheisilleen.  

Masennukset oireet ovat sekä henkisiä että fyysisiä. Masennuksen keskeisiä mielialaan liittyviä oireita ovat muun muassa pitkäkestoinen mielialan lasku, kiinnostuksen ja mielihyvän kokemisen menettäminen, itseluottamuksen väheneminen, itsesyytökset, päätöksenteon vaikeudet, keskittymis- ja aloitekyvyn heikkeneminen sekä univaikeudet. Masennukseen liittyy lisäksi usein itsetuhoisia ajatuksia tai kuoleman toiveita. Fyysisiä oireita masennuksessa ovat muun muassa uupumukseen liittyvä alhainen energiataso, jähmettyneisyys sekä ruokahaluongelmat ja painon muutokset. Masennussairaus voidaan todeta, jos oireet ovat yhtäjaksoisesti kestäneet yli 2 viikon ajan.

Masennuksen erottaa esimerkiksi surusta siinä, että masennukseen harvoin löytyy yhtä selkeää syytä. Masennuksen taustat voivat olla moninaisia ja liittyä ihmisen lapsuuteen tai muihin eri elämänvaiheisiin, perimään tai johonkin vaikeaksi koettuun, traumaattiseen tapahtumaan tai elämäntilanteeseen. Monesti nykyhetkessä tapahtunut vaikea asia ja siihen liittyvä tunnereaktio ei menekään ohi koska se on aktivoinut jonkun aiemmin elämässä vaikeana koetun asian muiston. Masennusta voi esiintyä myös muiden sairauksien yhteydessä ja lääkkeiden tai päihteiden käytön vaikutuksesta. 

Masennuksen hoito

Valtaosa masennuksista on paranevia, jos henkilö saa oikeanlaista hoitoa. Parhaat tulokset saadaan psykoterapian ja lääkityksen yhdistelmällä, mutta usein pelkkä psykoterapiakin on riittävä hoito. Tärkeää on hakeutua lääkärin vastaanotolle tarkempiin tutkimuksiin mahdollisimman varhain, jotta masennuksen seurauksena tulevat moninaiset seurannaisvaikeudet elämässä eivät pääse liian pitkälle. Hoitomuodon valinta määräytyy yksilöllisesti masennuksen vaikeuden ja potilaan elämäntilanteen mukaan.

 Masennuksen hoidossa tavoitteena on oireettomuus ja toimintakyvyn parantuminen. Psykoterapian tavoitteena on ymmärtää masennukseen johtaneita tekijöitä ja hakea niihin muutosta, olivatpa ne sitten mielensisäisiä asioita tai elämäntilanteen asioita. Tämä tavoite saavutetaan yleensä riittävän pitkällä ja johdonmukaisella hoidolla. Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa hänen elämäntilanteensa ja masennuksen oireiden mukaan.

Psykiatrin vastaanotolla arvioidaan masennuksen aste ja selvitetään tausta, miksi masennus on tullut ja mihin se liittyy. Arvioidaan myös onko masennuksen tai unihäiriön lääkitys tarpeen.

Epäiletkö masennusta?

Kyselyn avulla voit kartoittaa minkäasteisesta masennuksesta kohdallasi on kyse. Kyselyn tulos on vain suuntaa antava ja tarkempi selvittely on hyvä tehdä psykiatrin vastaanotolla. Vapaat ajat psykiatreillemme löydät ajanvarauksesta.

Ajankohtaista