Maitland-konsepti

Maitland-konseptin mukainen fysioterapia on yleisimpiä, ympäri maailmaa käytettyjä manuaalisen terapian muotoja. Kehittäjänsä Geoffrey D. Maitlandin (austraalialainen fysioterapeutti) mukaan nimetyn konseptin tärkeimmät ominaisuudet ovat asiakaskeskeisyys ja tarkka arviointiprosessi. Asiakas pidetään keskiössä koko prosessin ajan, johon kuuluu alkuhaastattelu ja -tutkimus, jotka auttavat mittaamaan terapian vaikuttavuutta. Asiakkaan tilanne kartoitetaan huolellisesti ja sitä arvioidaan jatkuvasti hoidon edetessä. Tarkoituksena on löytää ratkaisu tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermokudoksen häiriöihin liittyviin ongelmiin. Sopivan menetelmän löydyttyä pyritään maksimoimaan asiakkaan toimintakyky.

Hoito koostuu manuaalisesta terapiasta ja asiakkaan ohjaamisesta. Hoito tarkennetaan aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, jotta pystytään tarjoamaan paras mahdollinen terapia jokaisessa tapauksessa. Oleellisessa osassa hoidossa on jatkuva tilanteen arviointi, mikä mahdollistaa nopean ja tarkan terapian säätämisen ja tarkentamisen.

PlusTerveydessä manuaalista terapiaa tarjoaa AR-Fysio.

Tarjouksia ja ajankohtaista