Psykoterapeutti Laila Hyttinen

Psykoterapeutti

Laila
Hyttinen

Kielet joilla palvelen
suomi

Olen perhepsykoterapeutti VET (Valvira ja Kela pätevyydet), jonka lisäksi olen täydentänyt pariterapian osaamistani pitkillä täydennyskoulutuksilla. Pohjakoulutukseltani olen perheneuvontaan erikoistunut, laillistettu sosiaalityöntekijä. Työskentelyni viitekehys painottuu psykodynaamiseen teoriaan.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus terapeuttisesta työskentelystä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Erityisosaamistani ovat parisuhteen erilaiset kysymykset kuten esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ristiriidat  tai eroon liittyvät pohdinnat. Olen työskennellyt paljon myös perhesuhteisiin ja vanhemmuuteen liittyvien kysymysten parissa.

Psykoterapeuttina minulle on tärkeää ammatillisuus, luottamuksellisuus sekä hyvän ja turvallisen työskentelysuhteen luominen ja ylläpitäminen.

Tarjoan pariterapiaa sekä yksilötapaamisia parisuhteeseen, perheeseen tai vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. 

 

Toimipisteet joissa työskentelen