PlusTerveys Jarno Heino

Psykiatri

Jarno
Heino

Psykiatrian Erikoislääkäri

Päihdelääketieteen Erityispätevyys

Kognitiivinen Psykoterapeutti

Teen erikoislääkärin vastaanottoa (60min), psykoterapiaa (45-60min) ja psykiatrisia tutkimuksia/ työkyvyn arvioita sisältäen hoito ja kuntoutussuunnitelman laatimisen (60 min ajanvaraus). Uudet potilaat ja konsultaatiokäynnit (1-3 käyntiä, joissa kokonaislaskutus  90min/käynti, sisältäen kirjalliset työt,  kela-luokka 0511). Psykiatrian Erikoislääkäreissä vastaanottotyöni on pidempiin hoitosuhteisiin ja aktiivisiin hoito/arviojaksoihin painottuvaa, joten otan tähän toimipisteeseen uusia potilaita vain harvakseltaan. Mikäli minulta ei ole tarjolla nettivarattavia aikoja, niin tällöin en pysty yleensä ottamaan uusia potilaita. Aiemmin vastaanotollani käyneet voivat jättää kuitenkin ajanvarauspyynnön puhelimitse, sillä hoidossani oleville potilaille varaan vastaanottokäynnit itse. Yksityisvastaanotollani en toteuta lääkkeellisiä päihdevieroituksia, kuin joissain poikkeustapauksissa. En kirjoita reseptejä opioideista enkä lääke-kannabiksesta. ADHD/ADD tutkimukset vaativat usein 3-5 tutkimuskäyntiä ennen mahdollisen hoidon/kuntoutuksen  alkamista. Sekä psykoterapeuttina että lääkärinä olen aktiivisesti yhteistyösuhteeseen pyrkivä ja yhdessä sovittuja työstämistapoja joustavasti käyttävä. Psykoterapeutin työssäni yhdistän usein mm. kognitiivisen psykoterapian perusmenetelmiä, tunnefokusoitua työstämistä ja skeematerapeuttisia perusmenetelmiä.


 

Toimipisteet joissa työskentelen