Nuorisopsykiatrialla hoidetaan noin 13-21-vuotiaita nuoria. Yleisimpiä syitä psykiatriseen hoitoon tulemiseen nuorilla ovat muun muassa masennus, ahdistus, vakava itsetuhoisuus, vaikeat syömishäiriöt ja harhat. Murrosikä vaikuttaa paljon erilaisten oireiden ja mielenterveyshäiriöiden esiintymiseen nuorilla. Oireilu alkaa yleistyä ja murrosikä saattaa voimistaa oireita.

Nuorisopsykiatriassa keskitytään nuoren ympäristön ja lähipiirin, kuten perheen ja koulun tutkimiseen ja haastatteluun. Koulu on usein läheinen yhteistyökumppani nuoren psykiatrisessa hoidossa, sillä usein alkavat ongelmat huomataan siellä ensimmäisenä. Myös lastensuojelu voi tarpeen mukaan olla mukana. Nuoria voidaan hoitaa jo enemmän yksilöinä kuin lapsia ja vanhempien rooli hoidossa on usein pienempi.

Hoito koostuu eri hoitomuotojen yhdistelmästä, joita käytetään tapauskohtaisesti nuoren ja perheen tarpeiden mukaan. Eri hoitomuodot voivat toimia eri tavoin henkilöstä riippuen, minkä vuoksi hoito suunnitellaan yksilökohtaisesti alkukartoituksen jälkeen. Eri hoitomuotoja ovat muun muassa psykoterapia, ryhmätoiminta ja lääkehoito. Nuoren psykoterapiassa käytetään usein vaihtoehtoisia menetelmiä kahdenkeskiselle keskustelulle, kuten toiminnallista terapiaa tai musiikkiterapiaa. Myös ryhmäterapiaa voidaan käyttää, mutta nuorilla yksilöllisen terapian tarve korostuu. Lääkehoitoa käytetään harkiten hoidon tukena ja siihen päädytään, jos muu toiminta ei tuota toivottua tulosta. Lääkitystä käytetään vastuullisesti keskustellen sen tarpeellisuudesta ja hoidon tehoa seurataan aktiivisesti.

Plusterveys Psykiatrikeskuksesta voit varata ajan nuorisopsykiatriaan erikoistuneen lääkärin vastaanotolle.