Yleensä toteutamme uuden asiakkaamme kanssa arviointijakson, jonka päätteeksi teemme yhteenvedon siitä, mistä on kysymys ja annamme hoitosuosituksen. Arviointijakso on kahdesta kerrasta kolmeen, neljään käyntikertaan. Tässä ajassa saamme riittävän käsityksen tilanteestasi ja keskustelujen ja / tai muun hoidon tarpeesta

Jokainen henkilö ja tilanne on yksilöllinen, joten aina on tärkeää arvioida hoidon tarvetta ja pyrkiä suunnittelemaan sellainen hoito, joka parhaiten sopii henkilön senhetkisiin tarpeisiin. Arviointikäyntien aikana keskustellaan nykytilanteesta, oireista, mieltä painavista asioista, toiveista ja odotuksista hoidon suhteen. Psykiatri tuo esiin oman ehdotuksensa hoidon tarpeesta ja eri hoitovaihtoehdoista. Arviointikäyntien aikana potilaan oma ymmärrys omasta oireilustaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä yleensä lisääntyy ja potilaan on mahdollista psykiatrin kanssa yhdessä suunnitella jatkohoitoa.

Joskus jo muutama keskustelukäynti voi huojentaa  ja selkeyttää omaa tilannetta riittävästi.

Varmistamme psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi myös fyysisen terveyden. Tarvittaessa ohjaamme laboratoriotutkimukseen tai muihin selvittelyihin.

Psykiatrikäynnit ovat erikoislääkäripalveluita. Jos sinulla on sairauskuluvakuutus tai työterveyshuoltoosi kuuluvat myös erikoislääkärikäynnit, korvataan psykiatrikäynnit vakuutuksesta tai työterveyshuollosta. Kelan korvaus vastaanottokäynnistä on 27 euroa.