Fysioterapeuten undersöker noggrant kundens funktionsförmåga och utarbetar utifrån den en individuell träningsplan, som motsvarar kundens behov. Därefter visar terapeuten kunden hur man utför övningarna på rätt sätt. Terapeuten säkerställer att kunden får maximal nytta av övningarna och att de inte orsakar skador på kroppen. Senare kan kunden utföra övningarna självständigt.

Övningarna är rörelser som utförs på ett gym. I övningarna utnyttjas olika drag- och träningsmaskiner samt redskap, såsom stänger, vikter eller käppar. Redskap används efter varje kunds individuella behov, vilket terapeuten beaktar i planeringen av träningsprogrammet.