Nervvävnaden mobiliseras genom att sträcka på nerven i antingen tvärgående eller längsgående riktning i förhållande till omgivande vävnad. Detta ökar blodcirkulationen i venerna och syrehalten i vävnaden ökar. Sträckning av nervvävnaden är en viktig del av nervens funktion. Man bör alltid vara försiktig när det är fråga om nervsymtom. Nervmobilisering används från fall till fall enligt personens individuella behov och beroende på hur irriterad vävnaden är. Alltför irriterad vävnad orsakar smärta under sträckningen, även om rörelsen är liten. Mobiliseringen ska inte orsaka någon smärta alls.

 

Fysioterapeuten utför nervmobilisering och ger råd om sträckningsövningar som man kan utföra själv.