Maitland-konceptet

Fysioterapi enligt Mailand-konceptet hör till de vanligaste formerna av manuell terapi som används i världen. Konceptet har fått sitt namn efter dess utvecklare Geoffrey D. Maitland (australisk fysioterapeut) och de viktigaste egenskaperna i det är kundinriktning och en noggrann bedömningsprocess. Kunden är i centrum under hela processen, som omfattar en inledande intervju och undersökning som gör det möjligt att mäta terapins effekt. Kundens situation kartläggs noggrant och bedöms kontinuerligt i takt med att behandlingen framskrider. Syftet är att hitta en lösning på problemen i anslutning till störningar i stöd- och rörelseorganen och nervvävnaden. När lämplig metod har hittats strävar man efter att maximera kundens funktionsförmåga.

Behandlingen består av manuell terapi och kundhandledning. Behandlingen preciseras alltid enligt kundens individuella behov, för att man ska kunna erbjuda bästa möjliga terapi i alla fall. En betydande del av behandlingen innefattar kontinuerlig bedömning av situationen, vilket möjliggör snabb och exakt justering och precisering av terapin.