Vid TENS-behandling fäster man elektroder på det smärtande området på huden för att sända elektriska impulser till kroppen. Behandlingen känns som små, behagliga vibrationer eller muskelsammandragningar. Fysioterapeuten rekommenderar elektrisk behandling från fall till fall och ger instruktioner om dess användning. Behandlingsbesöken sker i allmänhet cirka 5–10 gånger och varje besök tar cirka 30–60 minuter. Efter behandlingen utvärderas effekten. Behandlingen ska inte orsaka någon som helst smärta och styrkan på den elektriska strömmen justeras enligt patientens subjektiva upplevelse.