Olemme perehtyneet purenta-alueen ongelmien hoitamiseen useilla aihepiiriin liittyvillä kursseilla sekä toimimalla yhteistyössä hammaslääkärien kanssa. Olemme myös kouluttautuneet laajasti Tule (tuki- ja liikuntaelimistö) -asiakkaiden fysioterapiaan, jossa käytämme mm. Kraniosakraaliterapiaa, Faskiamanipulaatio (Stecco Fascial Manipulation, FM-taso 3), Neuraalikudosmobilisaatiota ja Maitland-konseptin mukaista manuaaliterapiaa.

Pään ja kasvojen alueen sekä korvan ongelmien lisäksi hoidamme rangasta, eri nivelistä, faskioista tai neuraalikudoksesta johtuvia kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa parempia ratkaisuja työasentoihin ja harrastustapoihin, sekä selvitämme elintapojen vaikutusta hänen ongelmaansa.

Erikoisalaamme liittyvät usein kolarien aiheuttamien retkahdusvammojen sekä muiden pään alueen traumojen jälkeiset kiputilat. Asiakkaat ovat usein moniongelmaisia ja he ovat kipujensa vuoksi käyneet paljon tutkimuksissa ilman, että syytä kiputiloihin on löydetty. Tällaiset asiakkaat ovat monesti hyötyneet kraniosakraaliterapiasta.