Ahdistus on elämään kuuluva ilmiö, joka auttaa meitä selviytymään erilaisista tilanteista. Joskus ahdistus saa kuitenkin liikaa valtaa, jolloin murehtiminen ja jännittäminen alkavat rajoittaa elämää ja estävät meitä tekemästä erilaisia asioita.

On tutkittu, että noin 3–9 % lapsista ja 10–15 % nuorista kärsii ahdistuneisuushäiriöistä. Ahdistusherkkyyteen vaikuttavat mm. temperamentti, mallioppiminen ja stressaavat elämäntapahtumat. Cool Kids -hoitomalli sopii lapsille ja nuorille, joiden elämää ahdistusoireet hankaloittavat. ​​​​​​

Helposti sovellettava hoito-ohjelma​

Cool Kids -ohjelma soveltuu monenlaisten ahdistusoireiden hoitoon. Ahdistus voi liittyä esimerkiksi vanhemmasta erossa olemiseen, sosiaalisiin tilanteisiin tai määräkohtaisiin pelkoihin, jotka rajoittavat toimintaa. Ahdistus voi näkyä huoliajatusten lisääntymisenä, varmistelun tarpeena, ahdistusta aiheuttavien tilanteiden välttämisenä, uniongelmina tai esimerkiksi fyysisinä tuntemuksina ja kipuina.

Ohjelmassa lasten ja nuorten ahdistusoireisiin voidaan pureutua yksilöllisesti. Menetelmä pitää sisällään psykoedukaatiota, ajatusten ja tunteiden tunnistamisen harjoituksia, kognitiivista uudelleenmuotoilua sekä ahdistaviin tilanteisiin liittyviä altistusharjoituksia. Tarpeen mukaan voidaan tehdä myös mm. hengitys- ja rentoutusharjoituksia tai sosiaalisia taitoja vahvistavia harjoituksia. Lisäksi vanhemmille tarjotaan tietoa ahdistuksesta ja keinoja ahdistuneen lapsen kanssa toimimiseen. 

Tutkittu hoito-ohjelma

Cool Kids hoito-ohjelma on laajasti käytössä muun muassa perusterveydenhuollossa ja kouluissa, ja hoitoa toteuttavat koulutetut ja akkreditoidut Cool Kids-ohjaajat. Cool Kids on kehitetty australialaisessa Macquarien yliopistossa  7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ahdistusoireita, kuten huolestuneisuutta, sosiaalista ahdistusta ja erilaisia pelkoja. Myös pakko-oireista kärsivät voivat hyötyä ohjelmasta merkittävästi. 

Hoito-ohjelman vaikuttavuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ohjelmaan osallistuminen vähentää merkittävästi ahdistuneisuusoireita ja noin 60 % lapsista ja nuorista pääsee eroon ensisijaisesta ahdistuneisuushäiriöstä hoitojakson loppuun mennessä.

Miten Cool Kids -hoito toteutetaan?

Cool Kids hoito-ohjelmaan sisältyy noin 10 tapaamiskertaa. Yksilömuotoisesti toteutetussa hoidossa tapaamisten kokonaismäärä saattaa jonkin verran vaihdella tilanteesta ja tuen tarpeesta riippuen. Hoito-ohjelman soveltuvuutta arvioidaan aina yhdessä perheen kanssa ensitapaamisen yhteydessä.

Sekä lapsi/nuori että vanhemmat saavat oman työkirjansa. Työkirjoja hyödynnetään aktiivisesti läpi hoito-ohjelman. ​​​​​Koska Cool Kids on taitoperustainen ohjelma, jossa harjoitteita tehdään myös tapaamisten välillä, on lapsen tai nuoren oma motivaatio ensisijaisen tärkeä. Toteutustavasta riippuen myös vanhemmat ovat mukana lapsensa tukena, joten ainakin yhden vanhemmat sitoutuminen on toivottavaa. 

Miten hakeudun hoitoon?

Lisätietoa saat ajanvarauksestamme numerosta 0417313077Puhelinajanvaraus on avoinna arkisin ma-to klo 8:30-15:30 ja perjantaisin klo 8.30-15.

PlusTerveydessä hoitoa toteuttaa Psykologi Aino Luotola.

Tarjouksia ja ajankohtaista