Yrityksissä panostetaan työterveyshuoltoon, mutta hammashoito osana työterveyshuollon palveluita on vielä monissa yrityksissä alihyödynnetty, verovähennyskelpoinen etu. Suun terveys on merkittävä osa kokonaisterveyttä, joten hammashoidon tarjoamisesta henkilöstölle hyötyvät sekä yritys että työntekijä.

Työnantajan tukema hammashoito kannustaa työntekijöitä käymään säännöllisesti hammashoidossa, mikä auttaa ennaltaehkäisemään suun alueen tulehduksia, edistää kokonaisterveyttä ja vähentää sitä kautta henkilöstön sairauspoissaoloja. Säännölliset hammastarkastukset ovat pitkällä aikavälillä edullisin ja tuloksellisin tapa pitää suun terveydentila hyvänä.

Useat tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet, että suun ja hampaiden terveydellä on suuri merkitys koko kehon terveyteen. Hammasongelmat voivat johtaa erittäin vakaviin terveysongelmiin.

Suussa olevilla tulehduksilla on yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, esimerkiksi sydän- ja aivoinfarkteja aiheuttavien ahtautumien muodostumiseen.

Määräaikainen tarkastus, hoitotulosten ylläpito ja mahdolliset ensiapua vaativat hoitokäynnit vaativat vain muutaman tunnin vuodessa. Se on erittäin vähän verrattuna siihen sairausriskiin, mitä hoitamaton suu voi aiheuttaa.

Taloudellista hyötyä yritykselle ja työntekijälle

Työnantajan tukema hammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu, kun hoito on tavanomaista ja kohtuullista. Käytännössä kustannukset työntekijää kohti voivat olla vuositasolla korkeintaan 2000 euroa. Verovähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että yritys tarjoaa edun saman suuruisena koko henkilöstölle. Työntekijälle työterveyshammashoito on yksi harvoista verovapaista henkilöstöeduista. 

PlusTerveys on tarjonnut työterveyshammashoidon palveluita jo useiden vuosien ajan. Suurin osa työterveyshammashoitoa käyttävistä asiakasyrityksistämme ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka ovat nähneet hammashoidon edesauttavan työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Erityisesti pienissä yrittäjävetoisissa yrityksissä sekä perheyrityksissä hammashoidon tarjoaminen henkilöstöetuna tuo myös huomattavia taloudellisia etuja. 

Työterveyshammashoidon tarjoaminen henkilöstöetuna on kilpailuvaltti työmarkkinoilla aikana, jolloin palkkoja ei juurikaan voida nostaa, mutta hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni.

Hammashoidon tarjoaminen työntekijöille parantaa työnantajamielikuvaa ja lisää henkilöstön sitoutumista yritykseen. Palkankorotusten sijaan henkilöstöedun tarjoaminen on kustannustehokas tapa palkita koko henkilöstöä.

PlusTerveys Kaj Karlsson
Kaj
Sukunimi
Karlsson

Eettisen esteetiikan vankka puolestapuhuja.

Kaj tuli PlusTerveyteen hammaslääkäriksi heti valmistuttuaan vuonna 1982. Hankittuaan kuitenkin välillä kokemuksia muilla vastaanotoilla, hän palasi ’kotiinsa’ Itä-Pasilaan v. 1999. Kaj on Yleispraktikko, jonka erikoisosaamisalueita ovat esteettinen hammashoito sekä pelkäävien potilaiden hoito. Esteettistä hammashoitoa Kaj on opiskellut Euroopassa ja USA:ssa alan taitureiden johdolla. Purennan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen perustuvaa hoitoa Kaj on opiskellut suorittamalla maailmankuulun Dawson Academyn koulutusohjelman. Myös sertifioinnit suurimpiin esteettisen oikomishoidon menetelmiin, eli Inman Aligner, Six Month Smiles, Invisalign ja ClearCorrect, löytyvät. Kaj osallistuu ahkerasti myös muuhun alan koulutukseen ja on mukana järjestämässä ammatillista jatkokoulutusta hammaslääkärijärjestöissä. Hän myös luennoi itse mm. esteettisten täytteiden tekemisestä ja oikomishoidosta.

Vuodesta 2015 lähtien Kaj on toiminut PlusTerveys-konsernin lääketieteellisenä johtajana.

Vapaa-aikanaan Kaj pyrkii liikkumaan mahdollisimman paljon. Maratonjuoksukin sujuu.