Olemme päässeet neuvottelutulokseen sopimuskauden 1.4.2020 – 31.3.2022 työehtosopimuksesta PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n ja Tehy ry:n välillä.

Sopimustulos on tässä tilanteessa tyydyttävä. Palkankorotukset noudattavat alkuvuonna sovittujen työehtosopimusten linjaa. COVID19 -virus on vaikuttanut PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n toimintaan negatiivisesti asiakkaiden välttäessä hammaslääkärikäyntejä. Tämän vuoksi vaadittuihin korotuksiin oli vaikea suostua. Nyt saavutetulla kompromissilla korotuksista ja tekstimuutoksista PlusTerveys Hammaslääkärit Oy säilyttää kilpailukykynsä ja samalla varmistaa tulevaisuudessa osaavan henkilökunnan saamisen COVID19 -viruksen aiheuttaman kriisin jälkeenkin. Sopimusmuutoksilla pyritään henkilökunnan pitkäaikaiseen sitouttamiseen.

Neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan 3,0 % kahden vuoden aikana. Koska koronan vuoksi ensimmäinen yleiskorotus tehdään syyskuussa 2020, on lopullinen yleiskorotus yleisen linjan 3,3 %:n mukainen. Palkkoja korotetaan siten kahdessa erässä: 1,5 prosentilla syyskuussa 2020 ja 1,8 prosentilla huhtikuussa 2021. Nämä yleiskorotukset koskevat koko sopimusalaan kuuluvaa hoitohenkilöstöä.

Tasa-arvoerästä neuvoteltiin pitkään ja pääsimme lopulta molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen siten, että tällä kahden vuoden sopimuskaudella taulukkopalkkoja korotetaan kahdessa erässä: 1 prosentilla syyskuussa 2020 ja huhtikuussa 2021 0,8 prosentilla.  Nämä tasa-arvoerän palkankorotukset kohdistuvat vain niille hammashoitajille ja suuhygienisteille, joiden peruspalkka on taulukkopalkan suuruinen. Lisäksi sovittiin joistakin tekstimuutoksista.

PlusTerveyden ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus on vanhin yksityisen suun terveydenhuollon työehtosopimus.