Hammaslääkäri Kaj Karlsson on nimitetty PlusTerveys Oy:n lääketieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 23.2.2015 alkaen. Karlsson on toiminut pitkään PlusTerveyden lääketieteellisessä neuvottelukunnassa ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian luottamustoimissa. Lääketieteellisen johtajan tehtävässä Karlsson pitää merkittävänä suun terveyden edistämistä ja hammaslääkäreiden täydennyskoulutusta. 

”Erityisesti näin kansainvälisenä suun terveyden päivänä on syytä muistaa, että terve suu ja hampaat ovat tärkeä osa yleisterveyttä. Suun sairauksilla on yhteys moniin yleissairauksiin. Suun bakteerit voivat levitä verenkierron kautta muualle elimistöön”, Karlsson muistuttaa. 

”Lisäksi ratkaisu päänsärkyyn ja lihasjännityksiin saattaakin löytyä hammaslääkärin vastaanotolta, koska purentavaivat aiheuttavat erilaisia kiputiloja.”

Hammaslääkärikapasiteetti parhaaseen käyttöön

Tuleva sote-ratkaisu, terveydenhuollon rahoitusmalli ja niiden vaikutukset hoitomahdollisuuksien laatuun ovat yhteiskunnallisesti merkittävimmät kysymykset hammashoidossa.

”Toivon, että soteen löytyy ratkaisu, joka mahdollistaa maamme koko hammaslääkärikapasiteetin järkevän käytön. Mielestäni mallin pitäisi antaa ihmisille mahdollisuus valita itse hoitopaikkansa, mikä parantaisi hoitoon pääsyä ja edesauttaisi ihmisten sitoutumista oman terveytensä hoitoon”, Karlsson sanoo. 

Täydennyskoulutuksella laadukasta hoitoa

Karlssonin laaja kokemus järjestötoiminnasta ja verkostot mahdollistavat tulevaisuudessa entistäkin monipuolisemman osaamisen kehittämisen PlusTerveydessä.
”Koulutusasiat ovatkin lähellä sydäntäni. Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeä huolehtia tiedon ja ammatillisen osaamisen jatkuvasta päivittämisestä, koska lääketieteellinen tutkimus tuo jatkuvasti uusia näkemyksiä ja hoitomenetelmiä. Kehittyminen myös ylläpitää kiinnostusta omaan alaan”, Karlsson painottaa.

Karlsson vastaa PlusTerveyden lääketieteellisenä johtajana hammaslääkäritoimipisteiden hoitotyön kliinisestä laadusta, potilasturvallisuudesta sekä hammaslääkäreiden täydennyskoulutuksesta. Karlsson on toiminut hammaslääkärinä PlusTerveys Itä-Pasilan Hammaslääkäreissä yli 20 vuotta ja jatkaa edelleen omalla vastaanotolla lääketieteellisen johtajan toimen ohella.

 

Kansainvälistä suun terveyden päivää (World Oral Health Day, WOHD) juhlitaan vuosittain 20. maaliskuuta. Päivää vietetään suun terveyden edistämiseksi ja suuhygienian parantamiseksi. Päivän alullepanija on kansainvälinen hammasjärjestö (World Dental Federation, FDI), joka on yli miljoonan hammaslääkärin edunvalvoja.